Implică-te cu 2%

Pentru voi, care doriți să sprijiniți Hipocampus să creeze și să găzduiască programe de dezvoltare pentru ONG-uri.

Formularul D 200 pentru 2% din impozitul pe venituri din ACTIVITATI INDEPENDENTE, ș.a.

Formularul D 230 pentru 2% din impozitul pe venituri din SALARII

Termen de depunere: 25 mai 2013

Formularul se completează în două exemplare şi se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul sau de unde locuiţi efectiv (în cazul în care diferă de domiciliu).

Formularul se depune fie în format hârtie direct la registratura organului fiscal, fie la oficiul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.